Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa obce Sokoľany

10.9.2022

1