Zmluva o poskytovaní verejnej telefónnej službe.

Číslo: 4
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Antik Telekom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01
IČO: 36 191 400, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Dátum uzavretia: 08.01.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-o-zriadeni-a-poskytovani-pripojenia-k-sieti
1