Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Číslo: 5
Rok: 2019
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: JUDr. Monika Meňhertová - advokátka, Floriánska 16, Košice, 04014
IČO: 34413952, DIČ: 1035185184
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 01.03.2019
Dátum uzavretia: 26.02.2019
Účinnosť od: 26.02.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

dohoda-o-vykone-cinnosti-opravnenej-osoby-pre-part
dohoda-o-vykone-cinnosti-opravnenej-osoby-pre-part
1