Zmluva o dielo - obecná kanalizácia a ČOV 2019

Číslo: 20
Rok: 2019
Suma: 200 000 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: MMVH s.r.o., Komenského 34/1112, Košice, 04001
IČO: 45304726, DIČ: 2022945298
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 17.05.2019
Dátum uzavretia: 17.05.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-mmvh-(1).pdf
1