Objednávka dopravného značenia.

Číslo: 19
Rok: 2019
Suma: 1000,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: UDI Košice s.r.o., Sady nad Torysov 39, Sady nad Torysov, 04441
IČO: 36182541, DIČ: 2020042596
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 10.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
Dátum dodania: 10.06.2019
Schvaľujúci: František Beregszászi
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

cesty.pdf
1