Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie od Enviromentálneho fondu.

Číslo: 33
Rok: 2019
Suma: 190000,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Enviromentálny fond, Martinská 49, Bratislava, 82105
IČO: 30796491, DIČ: 2021925774
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
Dátum uzavretia: 23.07.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce

Prílohy

zmluva-ef-2019.pdf
1