Zmluva o združenej dodávke elektriny.

Číslo: 1
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 10.01.2020
Dátum uzavretia: 09.01.2020
Zmluvu uzavrel: František beregszászi, starosta obce

Prílohy

sppdodavka-elektriny-cs2.pdf
1