Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu - územný plán obec Sokoľany.

Číslo: 8
Rok: 2020
Suma: 775,00 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Ing. Pavol Gurbaľ, Tovarné 167, Tovarné, 094 01
IČO: , DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 14.04.2020
Účinnosť do: 15.04.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

strategicky-posudok.pdf
1