Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.

Číslo: 9
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: EVIL, s.r.o., Poľská 4, Košice-Juh, 04001
IČO: 36182931, DIČ: 2020044818
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 16.04.2020
Dátum uzavretia: 01.04.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-c.1-zmluva-s-evil-s.r.o..pdf
1