Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 3.10. 2019

Číslo: 10
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, Košice, 04001
IČO: 46897992, DIČ: 2023631049
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 16.04.2020
Dátum uzavretia: 12.12.2019
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi, starosta obce.

Prílohy

dodatok-c.-1-k-zmluve-o-dielo-zo-dna-3.10.2019.pdf
1