Montáž osvetlenia

Číslo: 75
Rok: 2023
Suma: 7 560 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, 04291
IČO: 36599361, DIČ: 2022082997
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 28.04.2023
Dátum zverejnenia: 09.05.2023
Dátum dodania: 28.04.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_75.pdf
1