Zmluva o dielo

Číslo: 13
Rok: 2023
Suma: 211 620,72 €
Zmluvné strany:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Návrh Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia: 18.05.2023
Dátum uzavretia: 20.02.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Luboš Janke, starosta obce
Zhotoviteľ: Spojmix plus, s.r.o.

Prílohy

zmluva-o-dielo.pdf
1