Dodatok k zmluve o energiách

Číslo: 17
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: U.S.STEEL Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.STEEL, Košice, 04454
IČO: 36199222, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Dodatok č.3 k Zmluve č.27/2020 o dodávke energií a energetických médií
Dátum zverejnenia: 25.05.2023
Dátum uzavretia: 18.05.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.3-k-zmluve-c.-27_2020.pdf
1