Beseda so slovenským spisovateľom a dlhoročným predsedom MO Matice Slovenskej v Košiciach 23.07. 2017.

25.7.2017

 

 

1