Vianočné posedenie pri stromčeku a oceňovanie jednotlivých zložiek v obci.

20.12.2017

1