Opatrenia proti Covid-19

25.7.2022

Úrad verejného zdravotníctva SR, vzhľadom na neklesajúci počet ochorení na COVID-19 informuje o jednom zo spôsobov prevencie - o správnom vetraní (viď plagát).

Ďalšie, priebežne aktualizované informácie, odporúčania a rady nájdete na webe: www.uvzsr.sk

COVID 19 - vetranie ako prevencia.pdf

 

 

1