Obmedzenie hodín pre verejnosť zo strany pošty Haniska.

29.7.2022

Dokument na stianutie tu: Pošta Haniska - obmedzenie hodín pre verejnosť.pdf

1