Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.08. 2022

26.8.2022

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 29.08. 2022.pdf

1