Poriadok bohoslužieb po 25. nedeli v cezročnom období.

21.9.2022

 

 

1