Pozvánka na slávnostné požehnanie novovybudovanej krížovej cesty v Bočiari.

25.10.2022

1