Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu účastí na školení.

7.11.2022

Obecný úrad oznamuje, že v utorok 8. novembra 2022
 
a v piatok 11. novembra 2022
 
sa z dôvodu účasti na školení stránky na obecnom úrade nevybavujú.
1