Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Sokoľany dňa 28.11. 2022

24.11.2022

Pozvánka s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 28. 11. 2022.pdf

1