Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva.

Číslo: 26
Rok: 2020
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: ODPADservis, s.r.o, Nemcovej 4, Košice, 040 01
IČO: 48285226, DIČ: 21 2011 9672
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 23.07.2020
Dátum uzavretia: 22.07.2020
Zmluvu uzavrel: František Beregszászi - starosta obce

Prílohy

dodatokodpadservis.pdf
1