Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Sokoľany č. 137/2012 - rozpočet na rok 2023 a dodatok č.4

Číslo: 1
Rok: 2023
Suma: 2768,40 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: VaK servis. s.r.o., Kuzmányho 5000/0 1, Poprad, 05801
IČO: 52110478, DIČ: 2120896580
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum zverejnenia: 17.01.2023
Dátum uzavretia: 05.01.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

vak_priloha.pdf
zmluva_vak.pdf
1