Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi

Číslo: 4
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08
IČO: 35 979 798, DIČ:
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi zo dňa 10.6.2016
Dátum zverejnenia: 21.03.2023
Dátum uzavretia: 15.03.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

dodatok-c.-5-k-zmluve.pdf
1