Vývoz a likvidácia kalov z ČOV Sokoľany

Číslo: 54
Rok: 2023
Suma: 0 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava-Staré Mesto, 821 01
IČO: 31376134, DIČ: 2020494872
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 27.03.2023
Dátum zverejnenia: 30.03.2023
Dátum dodania: 27.03.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_54.pdf
1