Poistná zmluva, Dodatok č.1

Číslo: 14
Rok: 2023
Suma: - €
Zmluvné strany:Dodávateľ: UNIQA pojištovna, a.s., Evropská 810/136, Praha 6, 16000
IČO: 53812948, DIČ: 4120101997
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Názov: Poistná zmluva č.9127004327
Dátum zverejnenia: 18.05.2023
Dátum uzavretia: 27.03.2023
Účinnosť od: 28.03.2023
Účinnosť do: 28.03.2024
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

poistna-zmluva-c.9127004327,dodatok-c.1.pdf
1