Zmluva - mesto Košice

Číslo: 10
Rok: 2023
Suma:
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, Košice, 04011
IČO: 00691135, DIČ: 2021186904
Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Dátum uzavretia: 04.05.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

zmluva-mesto-kosice.pdf
1