Zmluva o dotácii FS Sakaľčane

Číslo: 16
Rok: 2023
Suma: 2 500 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany 193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Odberateľ: Folklórny súbor Sakaľčane, Sokoľany 193, Sokoľany, 04457
IČO: 52301478, DIČ: 2121003621
Názov: Zmluva 02/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Dátum zverejnenia: 25.05.2023
Dátum uzavretia: 22.05.2023
Účinnosť od: 26.05.2023
Zmluvu uzavrel: Ing. Ľuboš Janke, starosta obce

Prílohy

zmluva_sakalcane.pdf
1