Polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov

Číslo: 106
Rok: 2023
Suma: 300 €
Zmluvné strany:Dodávateľ: GEOP s.r.o., Jantárová 36, Ždaňa, 04411
IČO: 43825907, DIČ: 2022486763
Odberateľ: Obec Sokoľany, Sokoľany č.193, Sokoľany, 044 57
IČO: 00690741, DIČ: 2021261297
Dátum vystavenia: 05.06.2023
Dátum zverejnenia: 11.06.2023
Dátum dodania: 05.06.2023
Schvaľujúci: Ing. Ľuboš Janke
Funkcia schvaľujúceho: starosta obce

Prílohy

obj_106.pdf
1